Formulár na vrátenie peňazí

Formulár na vrátenie peňazí

Tieto obchodné podmienky pre vrátenie peňazí upravujú spôsob a podmienky, za ktorých si zákazník (kupujúci) môže uplatniť nárok na vrátenie zakúpeného tovaru a vrátenie kúpnej ceny od spoločnosti Wood Service Group s.r.o., Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou (predávajúci) podľa „Záruka vrátenia peňazí“.

Postup pri uplatnení vrátenia peňazí:

1. Zákazník je oprávnený zaslať žiadosť (vyplnený formulár, ktorý je na stiahnutie) o vrátenie peňazí za zakúpený tovar cez e-shop najneskôr do 14 kalendárnych dní od dodania a to výhradne e-mailom na adresu : servis@woodservice.sk.

2. V prípade, že odstúpenie od zmluvy nebolo zaslané do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, odstúpenie od zmluvy je neplatné a zmluva zostáva v platnosti o čom predajca informuje zákazníka e-mailom.

3. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatené finančné čiastky najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim spolu nedohodli na inom spôsobe platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.  Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby predtým ako mu je tovar doručený, alebo ako si ho sám vyzdvihne u spotrebiteľa, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

4. Predajca si so zákazníkom dohodne termín vyzdvihnutia nábytku (postele, skrine, komody, nočné stolíky), pričom mu oznámi cenu za demontáž a odvoz podľa aktuálneho cenníka. Právo na vyzdvihnutie u zákazníka si predajca určil z toho dôvodu, aby nedošlo k zbytočnému poškodeniu pri neodbornej demontáži a následnej preprave do centrály spoločnosti. Termín vyzdvihnutia bude stanovený do 14 kalendárnych dní od akceptovania žiadosti.

5. Matrace, rošty a doplnky má právo zákazník vrátiť späť dodávateľovi do 14 kalendárnych dní od odstúpenia zmluvy na adresu: Wood Service Group s.r.o, Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, pričom dopravu k predávajúcemu zabezpečí na vlastné náklady a nemá právo tieto náklady vymáhať od predajcu.

6. Matrace, rošty a ostatné tovary musia byť dôkladne zabalené - podľa možnosti v pôvodnom obale, aby sa predišlo ich poškodeniu alebo znečisteniu. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu neúplný, je poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci požadovať od kupujúceho náhradu za zníženie hodnoty tovaru, resp. úhradu nákladov súvisiacich s uvedením tovaru do pôvodného stavu a s jeho opravou.

7. V deň prevzatia nábytku spoločnosť Wood Service Group s.r.o. telefonicky oznámi zákazníkovi približný čas príchodu (minimálne hodinu vopred). V dohodnutý čas je zákazník povinný byť doma a čakať na montážnych technikov. V prípade,že zákazník nebude doma v dohodnutú hodinu, bude mu zarátaná cena za dopravu podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Wood Service Group s.r.o.

8. Po skontrolovaní nábytku a po podpísaní protokolu "Záruka vrátenia peňazí" zákazník obdrží kópiu tohto dokladu. Peniaze za tovar budú prevedené na účet zákazníka najneskôr do 14 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy.

9. V zmysle platnej legislatívy a obchodných podmienok predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy za vynášku tovaru do bytu ani za montáž objednaného tovaru, ak došlo k úplnému poskytnutiu týchto služieb.

Náklady na demontáž tovaru a jeho dopravu k predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci. V prípade, ak kupujúci pri odstúpení od zmluvy požiada predávajúceho o zabezpečenie demontáže a spätnej dopravy tovaru, budú mu účtované náklady podľa aktuálneho cenníka Wood Service Group, s.r.o.

10. Zmeny v už uzavretej zmluve na diaľku je možné urobiť len pri osobnej návšteve niektorej z našich predajní. Podpísaním novej zmluvy priamo na predajni stráca kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle Zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. 

11. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uvedeným nižšie a vzťahujú sa na všetky objednávky uzatvorené po tomto dátume.

Platnosť a účinnosť od 01.10.2014

6 rokov záruka na tovar
Slovenský výrobca
Záruka vrátenia peňazí
Doprava zdarma
Dobrý anjel

Nenašli ste nábytok, ktorý ste hľadali? Sme výrobca nábytku, radi Vám vyrobíme to čo potrebujete.

Nechajte nám svoje telefónne číslo.

Zavoláme Vám späť čo najskôr.

© 2024 Wood Service Group, s. r. o.

eshop na mieru vytvorilo vibration.sk