Formulár na vrátenie peňazí

Tieto obchodné podmienky pre vrátenie peňazí upravujú spôsob a podmienky, za ktorých si zákazník (kupujúci) môže uplatniť nárok na vrátenie zakúpeného tovaru a vrátenie kúpnej ceny od spoločnosti Wood Service Group s.r.o., Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou (predávajúci) podľa „Záruka vrátenia peňazí“.

Postup pri uplatnení vrátenia peňazí:

1. Zákazník je oprávnený zaslať žiadosť (vyplnený formulár, ktorý je na stiahnutie) o vrátenie peňazí za zakúpený tovar cez e-shop najneskôr do 14 kalendárnych dní od dodania a to výhradne e-mailom na adresu : servis@woodservice.sk .

Ako prvý deň plynutia tejto doby sa počíta už deň dodania tovaru k zákazníkovi.

2. Zákazník je povinný vyplniť všetky povinné políčka vo formulári.

3. V prípade, že žiadosť spĺňa všetky požadované náležitosti a bola zaslaná do 14 kalendárnych dní od dodania, predávajúci obratom e-mailom potvrdí akceptovanie žiadosti.

4. V prípade, že žiadosť nespĺňa náležitosti podľa bodu 2, alebo nebola zaslaná do 14 kalendárnych dní od dodania tovaru, predávajúci je oprávnený žiadosť zákazníka zamietnuť, pričom o tom informuje e-mailom.

5. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatené finančné čiastky najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Pre vrátenie platieb použije bankový prevod.Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby predtým ako mu je tovar doručený, alebo ako si ho sám vyzdvihne u spotrebiteľa, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

6. Predajca si so zákazníkom dohodne termín vyzdvihnutia nábytku (postele, skrine, komody, nočné stolíky), pričom mu oznámi cenuza demontáž a odvoz podľa aktuálneho cenníka. Právo na vyzdvihnutie u zákazníka si predajca určil z toho dôvodu, aby nedošlo k zbytočnému poškodeniu pri neodbornej demontáži a následnej preprave do centrály spoločnosti. Termín vyzdvihnutia bude stanovený do 14 kalendárnych dní od akceptovania žiadosti.

7. Matrace, rošty a doplnky má právo zákazník vrátiť späť dodávateľovi do 14 kalendárnych dní od odstúpenia zmluvy na adresu: Wood Service Group s.r.o, Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, pričom dopravu k predávajúcemu zabezpečí na vlastné náklady a nemá právo tieto náklady vymáhať od predajcu.

8. Matrace, rošty a ostatné musia byť zabalené v pôvodnom obale - nerozbalené, aby sa predišlo poškodeniu alebo znečisteniu. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu neúplný, je poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci požadovať od kupujúceho náhradu vzniknutej škody. Kupujúci je povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tak, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

9. V deň prevzatia nábytku spoločnosť Wood Service Group s.r.o. telefonicky oznámi zákazníkovi približný čas príchodu (minimálne hodinu vopred). V dohodnutý čas je zákazník povinný byť doma a čakať na montážnych technikov. V prípade,že zákazník nebude doma v dohodnutú hodinu, bude mu zarátaná cena za dopravu podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Wood Service Group s.r.o.

Po skontrolovaní nábytku a po podpísaní protokolu "Záruka vrátenia peňazí" zákazník obdrží kópiu tohto dokladu. Peniaze za tovar budú prevedené na účet zákazníka najneskôr do 14 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy.

10. Predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať z kúpnej ceny sumu za dopravu a demontáž podľa aktuálneho cenníka Wood Service Group s.r.o. ako úhradu nákladov spojených s prevzatím nábytku. Zvyšná časť kúpnej ceny bude zaslaná na účet zákazníka vrátane poplatkov za tovar, montáž a dopravu.

11. Deň, kedy predávajúci prevezme tovar, sa považuje za deň odstúpenia kúpnej zmluvy zo strany zákazníka. Kúpna zmluva sa týmto dňom ukončuje.

12. Zákazník nemá právo vrátiť tovar v prípade, že došlo k jeho poškodeniu neopatrnou manipuláciou zavinenou zákazníkom.

13. Zákazník nemôže uplatniť "Záruku vrátenie peňazí" v prípade, ak zo strany predávajúceho bola akceptovaná akákoľvek požiadavka na zmenu objednávky a to v čase od uzatvorenia objednávky do termínu dodania. V týchto prípadoch si predajca vyhradzuje právo individuálneho prístupu k zákazníkovi.

14. Tieto podmienky nadobúdajú planosť a účinnosť dňom uvedeným nižšie a vzťahujú sa na všetky objednávky uzatvorené po tomto dátume.

Platnosť a účinnosť od 01.10.2014

6 rokov záruka na tovar
Slovenský výrobca
Záruka vrátenia peňazí
Ocenenie Bonitný podnik
Dobrý anjel

© 2020 Wood Service Group, s. r. o.

eshop na mieru vytvorilo vibration.sk